சீனாவின் நம்பகமான PCB சப்ளையர்
PCB க்கான அறிவு what is Gold Finger PCB

what is Gold Finger PCB

செப்டம்பர் 20, 2022     PCB க்கான அறிவு

PCB Gold fingers

What is the Gold Finger?

Gold finger is the connector at the edge of boards. It is similar to fingers, so we called gold finger, please see the following pictures. It is used to protect the printed circuit board prototypes from wear and tear.image.png

The surface treatment of the gold finger PCB

Electroplated nickel gold: Thickness up to 3-50u", due to its superior conductivity, oxidation resistance and wear resistance, it is widely used in gold finger PCB that require frequent plugging or PCB board that require frequent mechanical friction. While the cost of gold plating is extremely high, it is only applied to local gold plating such as gold fingers.

அமிர்ஷன் தங்கம்: The thickness of conventional is 1u", up to 3u". It is widely used in high-precision PCB board with button position, bonded IC, BGA, முதலியன. due to its superior conductivity, flatness and solderability. The gold finger PCB with low wear resistance requirements can also choose the entire board immersion gold process. The cost of the immersion gold process is much lower than that of the electric gold process. The color of the immersion gold process is golden yellow.

Design considerations for gold finger

When you see a shape and package similar to the one shown below in the PCB design, the first reaction is that the board has gold finger. A simpler method for judging the golden finger: the TOP and BOTTOM sides of the device both have PIN devices and there will be a u-shape groove as shown below.

gold finger-1.png

When there are gold fingers on the board, it is necessary to handle well the details of the gold finger.

Detail processing of Gold Finger in PCB:

1) For PCB boards that need to be inserted and removed frequently, gold fingers usually need to be plated with hard gold in order to increase the wear resistance of gold fingers.

2) The gold finger needs to be chamfered, usually 45°, and other angles such as 20°, 30°, முதலியன. If there is no chamfer in the design, there is a problem. As shown below, the arrow shows a 45° chamfer:

gold finger-2.png

3) The gold finger needs to do a whole piece of solder mask window treatment, and the PIN does not need to open the steel mesh;

4) Immersion tin and immersion silver pad need a minimum distance of 14 mil from the tip of the finger. It is recommended that the pad be 1 mm or more away from the finger position, including the via pad;

5) Do not lay copper on the surface of the gold finger.

The picture below shows the design of gold finger for reference:

gold finger-4.png

6) All layers of the inner layer of the gold finger need to do copper cutting. Usually, the width of the copper is 3mm. And can do the half finger copper and the whole finger cut. In the PCIE design, there is an indication that the copper of the gold finger need to be cut off all.

The impedance of the gold finger is lower, and the copper cutting(under the finger) can reduce the impedance difference between the gold finger and the impedance line, and it is also good for ESD;

-----Article from the Internet


உங்களைப் போலவும் இருக்கலாம்

 • wdxpcb

  WDXPCB என்பது ஷென்செனில் அமைந்துள்ள தொழில்முறை PCB உற்பத்தியாளர் மற்றும் ஏற்றுமதியாளர், சீனா. HDI உட்பட PCB உற்பத்தி சேவைகளை வழங்குகிறது,FPC,ரிஜிட்-ஃப்ளெக்ஸ் பிசிபி,உயர் பல அடுக்கு PCB,மற்றும் MCPCB

 • எங்களை தொடர்பு கொள்ள

  டெல்: +86-75582944255,82945142
  தொலைநகல்: +86-26648548
  மின்னஞ்சல்: market@pcbwdx.com

  தலைமை அலுவலகம்:அலகு 502, தொகுதி பி, ஜின்யுவான் வணிக கட்டிடம், இல்லை. 300 Xixiang அவென்யூ, பாவோ'ஆன் மாவட்டம், ஷென்சென், சீனா

 • நீங்கள் தயாரா? இப்போது இலவச மேற்கோளைப் பெறுங்கள்!

  விரைவாக மேற்கோள்

  இந்த தகவல் மூன்றாம் பாகத்திற்கு பகிரப்படாது